Union Bank of India Recruitment 2021

Union Bank of India Recruitment 2021


ইউনিয়নবেংক অফ ইণ্ডিয়া

নিযুক্তি2021

 

অন্তিমতাৰিখ:——— 03 ছেপ্টেম্বৰ‘2021

 

মোড প্ৰয়োগ কৰক:—— অনলাইন

 

পোষ্টৰসংখ্যা:——– 347

 

খালী পদৰ বিৱৰণ:-

 

1. জ্যেষ্ঠমেনেজাৰ (বিপদাশংকা)

 শিক্ষা:-এমবিএ/ পিজি/ চিএ/চিএমএ (আইচিডব্লিউএ)/চিএছ, প্ৰাসঙ্গিক ক্ষেত্ৰত প্ৰমাণপত্ৰ

 পোষ্টৰসংখ্যা:- 60

 

2. মেনেজাৰ(বিপদাশংকা)

 শিক্ষা:-এমবিএ/ পিজি/ চিএ/চিএমএ (আইচিডব্লিউএ)/চিএছ, প্ৰাসঙ্গিক ক্ষেত্ৰত প্ৰমাণপত্ৰ

 পোষ্টৰসংখ্যা:- 60

 

3. মেনেজাৰ(স্থপতিবিদ)

 শিক্ষা:-স্নাতক ডিগ্ৰী (স্থাপত্য)

 পোষ্টৰসংখ্যা:-07

 

 

4.মেনেজাৰ(চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰ)

 শিক্ষা: বি../বি.টেক(চিভিল ইঞ্জি.)

  পোষ্টৰ সংখ্যা:-02

 

 

5.মেনেজাৰ(বৈদ্যুতিক অভিযন্তা)

শিক্ষা: বি../বি.টেক. (বৈদ্যুতিক অভিযান্ত্ৰিক)

পোষ্টৰসংখ্যা:-01

 

6.মেনেজাৰ(প্ৰিন্টিং প্ৰযুক্তিবিদ)

শিক্ষা: বি../ বি. টেক (প্ৰিণ্টিং প্ৰযুক্তি)

পোষ্টৰ সংখ্যা:-50

 

7.মেনেজাৰ(ফৰেক্স)

 শিক্ষা: স্নাতক, এমবিএ/ পিজিডিবিএ/ পিজিডিবিএম/ পিজিপিএম/ পিজিডিএম

  পোষ্টৰসংখ্যা:-14

 

8. মেনেজাৰ(চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্ট)

 শিক্ষা:চাৰ্টাৰ্ডএকাউণ্টেণ্ট

 পোষ্টৰ সংখ্যা:-26

 

9.সহকাৰীব্যৱস্থাপক (কাৰিকৰী বিষয়া)

 শিক্ষা:ডিগ্ৰী (প্ৰাসঙ্গিক ইঞ্জি. শাখা)/ বি.ফাৰ্মা

পোষ্টৰসংখ্যা:-120

 

 

10.সহকাৰীমেনেজাৰ (ফৰেক্স)

শিক্ষা:স্নাতক, এমবিএ/ পিজিডিবিএ/ পিজিডিবিএম/ পিজিপিএম/ পিজিডিএম

পোষ্টৰসংখ্যা:-120

 

Union Bank of India

Recruitment 2021Last Date:——— 03 Sept’2021


Apply Mode:—— Online


No of post:——– 347


Vacancy Details:-.

SL NO

NAME OF THE POST

EDUCATION

NO OF THE POST

1

Senior Manager (Risk)

MBA/ PG/ CA/CMA (ICWA)/CS, Certificates in Relevant Fields

60

 

2

Manager (Risk )

MBA/ PG/ CA/CMA (ICWA)/CS, Certificates in Relevant Fields

60

3

Manager (Architect)

 

Bachelor Degree (Architecture)

07

4

Manager (Civil Engineer)

B.E/B.Tech (Civil Engg)

02

5

Manager (Electrical
Engineer)

B.E./B.Tech. (Electrical Engineering)

01

 

6

Manager (Printing
Technologist)

B.E./ B. Tech (Printing Technology)

50

7

Manager (Forex)

 

Graduation, MBA/ PGDBA/ PGDBM/ PGPM/ PGDM

14

8

Manager (Chartered
Accountant)

Chartered Accountant

26

9

Assistant Manager
(Technical Officer)

 

Degree (Relevant Engg Disciplines)/ B.Pharma

120

10

Assistant Manager (Forex)

Graduation, MBA/ PGDBA/ PGDBM/ PGPM/ PGDM

120

 Assam Jobs 2021

Leave a Reply